विद्यालय

जागरणसंवाददाता,गुरुग्राम:भाजपाजिलागुरुग्रामके14मंडलोंकेदोदिवसीयअखिलभारतीयप्रशिक्षणवर्गसमापनशनिवारदेरशामहोगया।कार्यक्रममें14मंडलोंके126सत्रोंमें1150कार्यकर्ताओंनेहिस्सालिया।इसदोदिवसीयप्रशिक्षणवर्गमेंकईविषयोंपरवक्ताओंनेप्रकाशडाला।इसदौरानभाजपाकेइतिहासएवंविकास,इंटरनेटमीडियाकाप्रभावीउपयोग,व्यक्तित्वविकास,भाजपाएवंहमारादायित्व,भारतकीवैचारिकमुख्यधारावहमारीविचारधारा,हमारीकार्यपद्धतिएवंसंगठनसरंचनामेंहमारीभूमिका,आत्मनिभर्रताकेसाथराष्ट्रीयसुरक्षाआदिविषयोंकोइसमेंशामिलकियागयाथा।

जिलाभाजपाअध्यक्षगार्गीकक्कड़कीदेखरेखमेंलगेप्रशिक्षणशिविरमेंपूर्वमंत्रीरावनरबीरसिंह,जिलाप्रभारीसत्यव्रतशास्त्री,पूर्वविधायकतेजपालतंवर,विधायकसुधीरसिगला,विधायकसत्यप्रकाशजरावता,पूर्वचेयरमेनजवाहरयादव,युवामोर्चाप्रदेशअध्यक्षमनीषयादव,चेयरमेनअरविदयादव,चेयरमेनललितबत्रा,प्रशिक्षणवर्गप्रांतसह-प्रमुखमेहरचंदगहलोत,जिलाप्रशिक्षणसंयोजकश्रीचंदगुप्ता,डा.राकेश,पूर्वविधायकसरितानारायण,प्रदेशप्रवक्तारमनमलिक,विस्तारकनवीनराठी,आइटीप्रमुखअरुणयादव,जिलामिडियाप्रभारीअजीतयादव,जिलाकार्यालयमंत्रीयादरामजोया,किसाननेतासमयसिंहभाटी,भाजपानेत्रीउषाप्रियदर्शी,मुकेशपहलवान,कमलयादव,महेशचौहान,जिलामहामंत्रीमनीषगाडौली,जिलामहामंत्रीमहेशयादव,जिलाउपाध्यक्षअनिलयादव,मनोजशर्मा,अनिलभारती,सुमेरतंवर,अनुरागबक्शी,विरेंद्रत्यागी,बेगराजयादव,प्रवीनचंद्रावशिष्ठ,प्रो.हंसराजयादव,हंसराजकसानावविश्वदीपमल्होत्रामौजूदरहे।

By Fraser